Author = Meili Li
Number of Articles: 2
1. Expression, Purification, and Antiserum Production of the Truncated UL31 Protein of Herpes Simplex Virus 1

Volume 17, Issue 1, Winter 2019, Pages 74-79

Xingmei Zou; Zuo Xu; Yuanfang Wang; Ping Wang; Delong Liu; Ruiyi Luo; Yao Wang; Qiusan Chen; Haifan Li; Hao Peng; Gengde Hong; Jinyu Lin; Meili Li; Mingsheng Cai


2. Identification of Synonymous Codon Usage Bias in the Pseudorabies Virus UL31 Gene

Volume 11, Issue 4, Autumn 2013, Pages 214-222

10.5812/ijb.13811

Mingsheng Cai; Zhiyao Zhao; Juny Zhu; Jianhong Chen; Bingyun Wang; Zi Li; Meili Li